Komandas attīstība

Sense of Team strādā ar komandas veidošanas programmām Latvijā jau kopš 2000. gada. Mūsu pieredze ļauj piedāvāt Jūsu uzņēmumam piemērotu risinājumu komandas treniņam gan augstākā līmeņa vadītājiem, gan starp nodaļu un departamentu sadarbībai, vai visam uzņēmumam uzņēmuma lojalitātes un darbinieku motivācijas stiprināšanai.

Kooperatīva "Mūsmāju dārzeņi" uzņēmumu vadītāju komandas sadarbības treniņa programma

2008. gada 5.- 6. aprīlis, viesu nams “Jauncaunes”

 

To paveicām sadarbībā ar Zaļo karotīti

skatīt vairāk

Edīte Strazdiņa

Mūsmāju Dārzeņi LPKS

Par komandas treniņu, vēl joprojām ir tikai pozitīvas atmiņas ne tikai kā par pasākumu, bet kā par domāšanas stereotipu laušanu - tās lietas, kas mums pašiem šķiet pavisam vienkāršas un pašsaprotamas, darot komandā bez stratēģijas saskaņošanas, var aiziet galīgi "šķērsām", bet, savukārt, pilnīgi neizdarāmas lietas, strādājot komandā, kļūst izdarāmas un vienkāršas.